วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติส้มโอประวัติการปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
จังหวัดชัยนาท มีการปลูกส้มโอมาตั้งแต่ปี 2350 โดย นายทอง (ไม่ทราบนามสกุล) ได้นำส้มโอมาปลูกเป็นครั้งแรก ที่บ้านแหลมงิ้มหมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไร และนำมาจากที่ใด ต่อมา หลวงเกิด-นางเชื้อ ได้นำส้มโอพันธุ์กรุ่น มาปลูกเหนือที่ว่าการอำเภอ ในปัจจุบันชาวสวนได้ปลูกส้มโอพันธุ์นี้แพร่หลายในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา มีประวัติว่านางผึ้ง (ไม่ทราบนามสกุล) ได้นำส้มโอจากแหล่งพันธุ์ใดไม่ปรากฎ มาปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และตั้งชื่อว่า "ขาวแตงกวา" ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นพันธุ์ส้มโอประจำท้องถิ่น นับว่าเป็นผลไม้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสมบัติคู่เมืองชัยนาท โดยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดชัยนาท เนื่องจากรสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว ลูกโต เนื้อแห้ง เปลือกหนา เหมาะแก่การขนส่งทางใกล โดยจังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน ของทุกปี โดยจัดเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2527 ที่อำเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของส้มโอพันธ์นี้


ลักษณะประจำพันธุ์ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา

ลักษณะกิ่งพันธุ์

1. ใบจะปกคลุมด้วยขนอ่อน จับดูรู้สึกนุ่มมือ
2. เมื่อขยี้ใบแล้วดม จะมีกลิ่นฉุนปานกลาง
3. ใบอ่อนจะมีขนปกคลุมเห็ฯได้ชัด
4. เส้นใบแก่ขึ้นโปน ปรากฎเห็นได้ชัดเจน ( ยกเว้นจะเห็นไม่ชัดเจน กรณีได้รับแสงไม่เต็มที่)

ลักษณะผลภายนอก

1. ขณะที่ผลยังเล็กจะมีขนอ่อนปกคลุมเห็นชัดเจน ลักษณะผล ค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14-18 เซนติเมตร
2. ต่อมน้ำมันค่อนข้างละเอียด จับดูรู้สึกลื่นมือ
3. หากแก่พอรับประทานได้ ผิวจะค่อนข้างเป็นมันใส
4. ต่อมน้ำมันจะไม่เรียงเป็นแถวเป็นแนว
ลักษณะผลภายใน

1. สีของเปลือกด้านในเป็นสีขาว
2. สีของเนื้อเป็นสีครีมออกเหลือง (สีน้ำผิ้ง) กุ้งเป็นมันค่อนข้างโต เนื้อค่อนข้างแห้งและกรอบ
3. รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น